6406 odwiedzin
8.10.2015 r.

Artykuly, materiały konferencyjne oraz prezentacje związane z Programem Strategicznym

Bakar M., Białkowska A., Molenda J., Piasek J.

Preparation and properties evaluation of thermoplastic modified epoxy nanocomposites

Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 2012, 51 (6), 1159-1171

Bednarczyk H.

Innowacyjne technologie - nowe kwalifikacje zawodowe przyszłości

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4, 89-97

Bednarczyk H., Koprowska D, Symela K.

Transfer innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej

Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, 7-20

Bujak J.

Właściwości powłok TiCrAlN wytwarzanych metodą łukowo próżniową

Problemy Eksploatacji, 2/2011, 241-250

Czajka P., Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D.

Hybrydowy system kontroli jakości pracujący w paśmie widzialnym i podczerwieni.

XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, 17-20.X. 2012, Jachranka k/Warszawy. Materiały konferencyjne, str. 30-31.

Czajka P., Mizak W.

Modułowa struktura głowicy wizyjnej do hybrydowej kontroli jakości w paśmie widzialnym i podczerwieni

Technologie i Automatyzacja Montażu 2(76), 2012, str. 42-47. VI Międzynarodowa Konferencja: 'Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn', Łodyna, 22-25 maja 2012.

Dobrodziej J.

Bazy wiedzy z regułami rozmytymi w predykcji wybranych właściwości warstw wytwarzanych w procesach azotowania gazowego

Problemy Eksloatacji, 3/2011, 7-18

Dobrodziej J.

Multipurpose computer platform supporting the transfer of innovations to business practice

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn PAN, 2011, 15-28

Dobrodziej J., Majcher A.

Development of measuring apparatus and specialised research devices

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Dobrodziej J., Ratajski J., Olik R., Suszko T., Michalski J.

Design, control and in situ visualization of gas nitriding processes

Sensors 10(1):218-240

Drabik J.

Odpornośc oksydacyjna kompozycji olejowych po testach w węzłach tarcia

Tribologia, 5, 2011, 49-58

Drabik J.

Badanie stabilności właściwości inhibitowanych kompozycji olejowych po testach przyspieszonego utleniania

Tribologia, 2011, 1, 39-52

Flaga S., Giesko T., Kowal J., Nawrocki M., Sioma A.

Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Advanced Technologies in Textile Industry', 9-12.10.2012, Chmielnicki. Opublikowany w monografii: 'Engineering and Methodology of Modern technology', Khmielnytsky 2012.

Garbacz P.

Analiza niepewności pomiarów w stereowizyjnym układzie obserwacji

Problemy Eksploatacji 3/2011, str. 79-90.

Garbacz P., Giesko T.

Concept of binocular stereo vision system for inspection of surfaces

Problemy Eksploatacji 4/2010, str.193-205

Garbacz P., Mizak W.

Metoda kalibracji w dwukamerowym systemie wizyjnym do obserwacji procesów zmęczeniowych

Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz maj 2012

Gidlewski M., Kozioł S., Zbrowski A.

Metody badań własności jezdnych samochodów z wysoko położonym środkiem masy

Logistyka 6/2011, s. 1103-1114

Giesko T.

Dwukamerowy system monitorowania procesów zmęczeniowych

Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz maj 2012

Giesko T.

Dual-camera vision system for fatigue monitoring

Materials Science Forum vol. 726 (2012) pp.226-232.

Giesko T.

Designing opto-mechatronic systems for fatigue process monitoring

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 1(165) vo. 46, 2011, pp.87-96.

Giesko T., Czajka P., Wójcicki T.

Hybrydowa metoda inspekcji w procesie montażu

Manufacturing 2010 Proceedings, Poznań 2010

Giesko T., Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D.

Dwukamerowy system pomiaru przemieszczeń w obiektach poddawanych cyklicznie zmiennym obciążeniom.

XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, 17-20.X. 2012, Jachranka k/Warszawy

Giesko T., Pietras A., Mężyk J., Kowieski S.

Koncepcja systemu wizyjnego do monitorowania procesów zgrzewania tarciowego

Problemy Eksploatacji, 4/2011, 91-102

Gospodarczyk A., Majcher A., Mrozek M., Przybylski J.

Układ od precyzyjnego zasilania magnetronowych źródeł plazmy

Problemy Eksploatacji, 4/2011, 149-160

Grądkowski M., Matuszewska A., Makowska M.

Zmiany składu chemicznego powierchni stali podczas tarcia

Tribologia, 2011, 4, 97-112

Grądkowski M., Świgoń K., Makowska M.

Innovative technologies of environmental protection in the area of operating fluids

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Grądkowski M., Winiarski A., Świgoń K., Makowska M.

Laboratory device for investigation of microfiltration processes of aqueous technological fluids

Problemy Eksploatacji 4, 2010

Iłowska J., Bereska B., Drabik J., Kozdrach R.

Odporność oksydacyjna i właściwości smarne stabilizowanych roslinnych baz olejowych

Tribologia, 2011, 5, 69-80

Kacak I.

Innowacyjność pracowników

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Karaś J, Molenda J, Urbański A.

Metoda diagnostyki ilości oleju przeciekowego w eksploatowanych wodno-olejowych emulsjach chłodząco-smarujących

Nafta - Gaz , nr 1, 2010.str.50 - 54

Karaś J., Winiarski A., Molenda J.

Wpływ wstępnej koagulacji na skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w procesie odwróconej osmozy.

Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2012, 1, 33-40

Koprowska D.

Kształcenie kadr pedagogiki pracy dla gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja Pedagogika pracy - dyskurs o przyszłości, 25-27.10.2010 Bydgoszcz

Koprowska D.

Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 4/2010

Kostrzewa M., Bakar M., Pawelec Z.

Właściwości mechaniczne mieszanin polimerowych o przenikających się sieciach przestrzennych

Tribologia, 2011, 5, 89-100

Kozdrach R.

Wpływ nanododatków ceramicznych na charakterystyki tribologiczne biodegradowalnych smarów plastycznych

Tribologia 4/2012

Kozdrach R., Bajer J., Drabik J.

Wpływ rodzaju zagęszczacza na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych

Tribologia, 2011, 5, 89-100

Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.

Modułowy zestaw aparatury do testowania stateczności i bezpieczeństwa pojazdów specjalnych z urządzeniami ratownictwa wysokościowego

Technologia i automatyzacja montażu, 2/2012, s. 14-19.

Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.

Modular System for Testing the Stability and Safety of Specialised Height Rescue Vehicles

8th Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, MSM'2012 Bialystok, July 8-13.07.2012 (abstract book s. 140)

Kozioł S., Matras E., Zbrowski A., Samborski T.

Koncepcja zestawu aparatury do badania stateczności i bezpieczeństwa samochodów z urządzeniami ratownictwa wysokościowego

LOGISTYKA 3/2011, s.1287-1297

Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T.

Aparatura do testowania trwałości użytkowej dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym

Problemy Eksploatacji 2011 nr 3, str. 157-168

Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T., Wiejak J.

Koncepcja systemu testowania połączeń montażowych w dokumentach z zabezpieczeniem elektronicznym

Technologia i Automatyzacja Montażu 2010 nr 4, str. 6 - 9.

Kozioł S., Zbrowski A., Wiejak J.

Koncepcja urządzenia do implementacji chipów FRID

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technika i Technologia Montażu Maszyn. Cisna 24-27 maja 2011, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika z. 83 str. 93-102.
Technologia i Automatyzacja Montażu 2011 nr 4, str. 29-34.

Kramek Z., Religa J.

Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4, 90-99.

Lorens-Leżoń J., Leżoń A., Stępień A.

Zawartość siarki i wanadu w olejach opałowych produkowanych w Polsce.

Instal, 2011, 6, 9.

Łabędzka J.

Integrated methodology combining qualitative and quantitative approach within technology foresight system

Brief at the 4th International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis. FTA and Grand Societal Challenges: Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations, Institute for Prospective Technological Studies, Sewilla, Hiszpania, 12-13 maja 2011

Łopacińska L.

Ewaluacja strategicznych programów badawczych

Problemy Eksploatacji 2/2011(81). ITeE-PIB Radom, s. 265-276

Łopacińska L.

Ponadstandardowe metody ewaluacji strategicznych programów badawczych

Problemy Eksploatacji 3/2011(82). ITeE-PIB Radom, s. 33-46.

Majcehr A.

Model systemu sterowania sieciowego z obsługą zdarzeń do zastosowań diagnostycznych

Problemy Eksploatacji, 2/2011, 131-140

Majcher A., Mrozek M., Przybylski J., Zbrowski A.

Układ do zsynchronizowanych pomiarów sygnałów z czujników tensometrycznych

Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 59-66

Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A. Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M.

Mikroskop STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz w dydaktyce szkół wyższych

Problemy Eksploatacji 3/2011, s.177, wyd. ITeE-PIB

Makowska M., Matuszewska A., Gradkowski M.

Migracja pierwiastków aktywnych tribologicznie z oleju smarowego do materiału węzła tarcia

Tribologia, 2011, 4, 163-176

Marciniak T., Bujnowski S., Lutowski Z., Boroński D., Giesko T.

Digital image correlation - universal tools versus custom solutions

Problemy Eksploatacji 4/2010, str.19-28.

Marciniak T., Bujnowski S., Lutowski Z., Giesko T., Boroński D.

Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu w analizie zmęczeniowego pękania

Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz maj 2012

Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D. Giesko T.

Application of Digital Image Correlation in Fatigue Crack Analysis

Materials Science Forum vol. 726 (2012) 2012 pp.218-221

Marciniak T.Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D., Czajka P.

Eksperymentalny system do badań pęknięć podpowierzchniowych wykorzystujący dwa tory wizyjne, światła widzialnego i podczerwieni

Zmęczenie i mechanika pękania, materiały konferencyjne 2012, str. 99-100.

Matecki K., Zbrowski A.

Koncepcja systemu do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych

Materiały Konferencyjne XVII Krajowej Konferencji Automatyki - KKA'2011 Kielce-Cedzyna, str.45, czerwiec.2011
Rozdział w monografii: Postępy automatyki i robotyki. Redakcja K. Malinowski, R. Dindorf. Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Monografie Tom 16, część 1. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, ISBN 978-83-88906-49-7, str. 205-213.

Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B.

System operacyjny oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług

Problemy Eksploatacji, 3/2011, 61-74

Mazurkiewicz A., Poteralska B.

System condition supporting the development and comercialisation of innovative technological solutions

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2011

Mazurkiewicz A., Poteralska B.

Strategic innovative programmes of technical support for sustainable economic growth in Poland. Selected problems

Innovative technological solutions for sustainable development. Radom-Szanghaj

Mazurkiewicz A., Poteralska B.

Technological innovations supporting sustainable development of the economy. Selected problems

FIBRATEC 2010 Conference, Havana, Cuba - wygłoszony na konferencji 2.12.2010

Mazurkiewicz A., Poteralska B., Wnuk U.

Research-Based Spin-Off Creation Models in Polish Economic Conditions

Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Publishing Limited, Reading, UK, ISBN: 978-1-908272-15-7, str. 629 - 636.

Mazurkiewicz A., Richert M., Smolik J.

Nanostrukturalne powłoki na bazie węglika chromu wytwarzane różnymi metodami inżynierii powierchni

Problemy Eksploatacji, 4/2011, 115-124

Mazurkiewicz A., Smolik J.

Advanced technologies of surface engineering

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Mazurkiewicz A., Smolik J.

New Generation of technological hybrid devices for advanced surface treatment processes

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Mazurkiewicz A., Smolik J.

Increase of forging gies durability for production of steel

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Michalczewski R., Michalak M., Piekoszewski W., Szczerek M.

Wpływ stężenia dodatku przeciwzatarciowego do oleju na tribologiczną destrukcję skojarzeń z powłoką WC/C

Inżynieria materiałowa, nr 4, 2011, 576-580

Michalczewski R., Piekosz4ewski W., Szczerek M., Tuszyński W., Wulczyński J.

The new methods for scruffing and pitting investigation of coated materials for heavy loaded, lubricated elements

Tribology -Lubricants and Lubrication. Rozdz. 13. Wyd. Intech, 2011

Michalczewski R., Piekoszewski W., szczerek M., Tuszyński W.

Odporność na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe kół zębatych pokrytych powłoką WC/C

Tribologia, 4/2011, 191-201

Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W., Antonov M.

The rolling contact fatigue of PVD coated spur gears.

Materiały konferencyjne w postaci pamięci przenośnej. 21st International Baltic Conference on Engineering Materials & Tribology. Tallinn, Estonia.18-19.10.2012.

Michalski J., Dobrodziej J., Tacikowski J., Wojutyński J., Ratajski J., Wach P., Łabędzka J.

Method of simulation for prediction of three-component atmospheres in the control system of the gas nitriding processes

Engineering and Automation Problems, International Journal, 1, 2010

Mizak W., Giesko T.

Struktura systemu stereowizyjnego w badaniach zmęczeniowych

Problemy Eksploatacji 3/2011, str. 115-122.

Moczulski W. , Skarka W., Timofiejczuk A., Bzymek A., Przystałka P., Wyleżoł M., Adamczyk M., Jamrozik W., Januszka M., Pająk D., Panfil W.,. Targosz M, Wiglenda R.

Systemy mechatroniczne wielozadaniowych robotów mobilnych

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 4(85), 2011, s.47-58.

Moczulski W., Giesko T., Skarka W., Adamczyk M., Januszka M., Mężyk J., Mizak W., Pająk, D. Panfil W., Przystałka P,Targosz M., Wiglenda R.

Projekt grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie

Problemy eksploatacji 3/2011 (82) str.123-129, Radom, 2011

Moczulski W., Skarka W., Adamczyk M., Januszka M., Pająk D., Panfil W., Przystałka P., Targosz M., Wiglenda R., Wyleżoł M.

Rozwiązania konstrukcyjne wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie

Problemy Eksploatacji 3/2011, 131-138, XI Kongres

Moczulski W., Skarka W., Targosz M., Panfil W., Przystałka P., Wyleżoł M., Januszka M., Pająk D.

Wielozadaniowe mobilne roboty do inspekcji obiektów technicznych.

Problemy Robotyki, Tom 1, red. Krzysztof Tchoń, Cezary Zieliński, Seria: Prace Naukowe Elektronika, z. 182, Oficyna Wydawnicza PW,

Molenda J., Brzózek M.

Badania nad zastosowaniem ciągłego pomiaru konsystencji do identyfikacji efektu relaksacji naprężeń w mikrostrukturze smarów plastycznych

Tribologia

Molenda J., Pawelec Z.

The application of metal-polymer composites in technologies regenerating machines and structural components

Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Radom-Szanghaj 2010

Molenda J., Siwiec E., Makowska M.

Ocena przydatności pomiaru reflektancji światła widzialnego z wykorzystaniem sfery integrującej do oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach

Chemik 2011, 65, 7, 615-620

Molenda J., Siwiec E., Makowska M.

Zastosowanie pomiaru reflektancji promieniowania widzialnego do oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach

XV Ogólnopolskie Sympozjum 'Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych', Poznań, 25-27 maja 201

Morczkowska A., Molenda J.

Diagnostyka stanu eksploatacyjnego glikolowych cieczy niskokrzepnacych użytkowanych w przemysłowych instalacjach wymiany ciepła

Problemy eksploatacji 2/2011, 277-287

Neska M., Majcher A., Przybylski J.

Low cost control system fr setting low constant and cyclically alternating

Problemy Eksploatacji, 2/2011, 289-296

Nowak D., Wnuk U.

Intermediary organisations in the Israeli and Polish innovation systems

Problemy Eksploatacji, 3/2011, 75-87

Olejniczak W., Majcher A., Pawłowski S., Kobierski P., Piskorski M., Klusek A. Z., Zbrowski A., Mrozek M.

Modułowy system mikroskopu STM/AFM

Nanotechnologia PL, konferencja towarzysząca E-MRS 2010 Fall Meeting, Warszawa 14.09.2010, s. 33-35

Panfil W.

System sterowania grupą inspekcyjnych robotów mobilnych bazujący na zachowaniach

Zeszyty naukowe, nr 145. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska. Gliwice, 2012

Panfil W., Przystałka P., Moczulski W.

Zastosowanie diagramów języka UML w modelowaniu systemu sterowania wielozadaniowych robotów mobilnych.

Problemy Robotyki, Tom 1, red. Krzysztof Tchoń, Cezary Zieliński, Seria: Prace Naukowe Elektronika, z. 182, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2012, str. 339-348

Pawelec E., Molenda J.

Analiza przydatności wybranych metod badawczych do oceny spójności wewnętrznej smaru oraz jego oddziaływań adhezyjnych z podłożem

Tribologia, 2011, 5, 157-168

Pawelec Z., Kostrzewa M., Bakar M.

Wpływ warunków dyspergowania montmorylonitu w żywicy epoksydowej na właściwości mechaniczne i morfologię nanokompozytów

Tribologia, 2011, 5, 169-180

Pawelec Z., Molenda J.

Tribological wear of metal-polymer composites in the presence of abrasives

Kompozyty, 2011, 1, 23-28

Piekoszewski W., Szczerek M.

Mechanizmy niszczeni warstw powierchniowych elementów z powłokami PVD przez pitting

Tribologia, 4/2011, 229-244

Poteralska B.

Application of foresight methods for the determination of priority research directions of the future. myForesight

Malaysia's National Foresight Magazine, No 1/2012, January 2012, ISSN 2229-9637
The 4th International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis. FTA and Grand Societal Challenges: Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations, Institute for Prospective Technological Studies, Sewilla, Hiszpania, 12-13 maja 2011

Poteralska B.

Determination of Research Directions by Means of Foresight Methods

Huizingh K. R. E, Conn S., Torkkeli M., Bitran I (eds.) XXII ISPIM Conference. Sustainability in Innovation: Innovation Management Challenges, ISBN 978-952-265-091-7

Przybylski J.,Majcher A.

Modułowe stanowisko badawcze do procesów PVD pozwalające na wdrażanie nowatorskich technologii inżynierii powierzchni

Problemy Eksploatacji 3/2011.

Religa J., Kacak I.

Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuing Education, nr 4, ISSN 1507-6563, s. 53-64

Religa J., Koprowska D.

Kierunki rozwoju kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki

Education and Technology pod red. H.Bednarczyk, E.Sałata, Radom 2010

Religa J., Symela K.

Nuevas Tecnologías De Desarrollo De Capital Intelectual De Economía Innovadora

Encuentro Internacional Modelo de desarrollo sostenible: la cultura de la innovación. [CD-ROM], deposito legal: M-16470-2011, UNED, 2011

Religa J., Symela K.

Nuevas Tecnologías De Desarrollo De Capital Intelectual De Economía Innovadora

Encuentro Internacional Modelo de desarrollo sostenible: la cultura de la innovación. [CD-ROM], deposito legal: M-16470-2011, UNED, 2011

Religa J., Szpilska M., Bednarczyk H.

Die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter der innovativen Wirtschaft

http://www.evbb.de

Rogos E., Urbański A.

Skuteczność destabilizacji emulsji olejowo-wodnych metodami chemicznymi

Problemy eksploatacji 2012/1, 149-158

Rogoś E., Zbrowski A.

Perspektywy rozwoju systemów zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Rosiński M., Stępień A.

Ocena wpływu składu kompozycji biopaliw ciekłych i warunków spalania na sprawność energetyczną aparatu ogrzewczo-wentylacyjnego

Rynek Energii, 2010, 5, 28-31.

Sacio-Szymańska A.

Pozycja Polski w świetle wybranych metodyk oceny innowacyjności i konkurencyjności

Problemy Eksploatacji, 3/2011, 101-113

Samborski T, Zbrowski A., Kozioł S.

Model modułowego systemu implementacji inletów RFID

Technologia i Automatyzacja Montażu 2010 nr 4, str. 30 - 35

Samborski T., Zbrowski A.

Model stanowiska do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych

Konferencja naukowo-techniczna diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych. Gdańsk, 31 V - 2 VI 2012

Samborski T., Kozioł S., Zbrowski A., Stępień P.

Koncepcja modelowego systemu do badań osłon przeciwwietrznych z czujnikami dymu

Problemy Eksploatacji, 1/2012, 87-97

Samborski T., Kozioł S., Zbrowski A., Stępień P.

Koncepcja modelowego systemu do badań napędów elektromechanicznych

Problemy Eksploatacji, 4/2012

Samborski T., Zbrowski A.

Metoda obciążeń eksploatacyjnych w badaniach testowych siłowników elektrycznych

XXII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych, wrzesień

Samborski T., Zbrowski A.

Model stanowiska do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych

Energetyka, sierpień 2012, str. 447 - 451.

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.

Modelowy system do badań napędów elektromechanicznych

Technologia i Automatyzacja Montażu 2012 nr 2, str. 31 - 36

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.

Model mechatronicznego podajnika arkuszy do aplikacji poligra

Technologia i Automatyzacja Montażu 2011 nr 2, str. 31 - 34

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.

Modelowy system do badań osłon przeciwwietrznych z czujnikami dymu

Technologia i Automatyzacja Montażu, 3/2012, 33-39

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S., Majcher A.

Mechatroniczne stanowisko do badań zmęczeniowych

Energetyka, XXII, 2011, 76-79

Sibera D., Strachowski T., Łojkowski W., Narkiewicz U., Chudoba T., Jedrzejewski R., Majcher A., Presz A.

Nanao-ZnAl2O4 - hydrothermal MW assisted synthesis in a stop-flow reactor and characterization

Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 91-102

Sitkowska R.

Ocena potencjału społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle wybranych regionów

materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.: LOKALNE SIECI WSPARCIA

Sitkowska R.

Wielowymiarowa ocena potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego na tle wybranych regionów (z wykorzystaniem metodologii European Regional Innovation Scoreboard)

Studia i Materiały 'Miscellanea Oeconomicae', wydane przez WZiA UJK Kielce

Sitkowska R.

Wielowymiarowa ocena innowacyjności wytypowanych działów przetwórstwa przemysłowego

Studia i Materiały 'Miscellanea Oeconomicae' Nr 2/2011

Sitkowska R.

Ocena społecznej gospodarki rynkowej regionów (w kontekście wielokryterialnej oceny innowacyjności polskich województw)

Materiały i Studia 'Przyszłość Społecznej Gospodarki Rynkowej w Warunkach Globalizacji', wydane przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2010, s. 171-212.

Sitkowska R.

Zastosowanie procedury produktowej w działaniach projektowych przedsięwzięć naukowych (na przykładzie wybranych wyrobów produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych).

Studia i Materiały 'Miscellanea Oeconomicae' 2012, nr 2.

Siwiec E., Pawelec E.

Właściwości reologiczne biododatków pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwzużyciowym.

Tribologia, 2011, 3, 120-129.

Siwiec E., Pawelec E., Molenda J.

Zastosowanie spektrofotomwetrii FT-IR do oceny zmiany składu smaru plastycznego wskutek wymuszeń mechanicznych

Chemik, 2011, 7, 663-664

Stępień A., Kozdrach R., Bednarska A. Molenda J.

Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego

Rynek Energii, 2011, 6, 52-55.

Stępień A., Rosiński M., Furtak L., Wolszczak M.

Jakość procesu spalania gliceryny odpadowej i powstawanie szkodliwych emisji

Rynek Energii, 2012, 4, 117-120.

Stępień A., Rosiński M., Karaś J.

Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi.

Kaproń H.: Rynek Ciepła 2012. Materiały i studia, Lublin, 2012, 255-264

Sułkowski T.

Otwarte zasoby ustawicznej edukacji zawodowej

Człowiek-obywatel-pracownik na rynku pracy. Plewka Cz., Bednarczyk H. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, ITeE-PIB, Akademia Morska w Szczecinie, 2011, 121-127

Symela K.

Modułowa technologia kształcenia ustawicznego specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4/2012, 74-81

Symela K.

Modułowa technologia kształcenia zawodowego w perspektywie innowacyjnej gospodarki

Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektwynosci kształcenia zawowdowego. MSCDN, Płock

Symela K.

Modułowa technologia kształcenia i szkolenia zawodowego

Kształcenie i szkolenie zawodowe w oparciu o analizę procesu pracy w przedsiębiorstwie. TNOiK Gdańsk, ITeE-PIB, ENAIP, KCH, 2011

Symela K.

Wymagania kwalifikacyjne i modułowa technologia kształcenia specjalistów zaawansowanych technologii.

Edukacja Ustwaiczna Dorosłych, 3/2012

Symela K.

Modular technology od education and vocational training

Transfer of existing process maps and their adaptation on the need of certifiation and vocational education in project partners' countries. TNOiK od. Gdańsk, ITeE-PIB, ENAIP, KCH, 2011

Targosz M., Skarka W., Wyleżoł M., Kasza P., Moczulski W.

Konstrukcja platformy nośnej robotów mobilnych

Wybrane Problemy Inżynierskie, Nr 2/2011, s. 363-368.

Tuszyński W., Kalbarczyk M., Michalak M.

Badanie wpływu samochodowych i przemysłowych olejów przekładoniowych na mikropitting kół zębatych

Tribologia, 2011, 6, 241-256

Tuszyński W., Michalczewski R., Szczerek M., Kalbarczyk M.

A new scuffing shock test method for the determination of the resistance to scuffing of coated gears

Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2012, DOI: 10.1016/j.acme.2012.08.003.

Tuszyński W., Rogoś E.

Nowoczesne metody badania właściwości tribologicznych olejów smarowych.

Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 'Środki Smarowe 2010' w Rytrze
Nafta-Gaz, 2010, nr 10, s. 927-935.

Tuszyński W., Szczerek M.

Qualitative discrimination between API GL performance levels of manual transmission fluids through a new four-ball scuffing test.

Materiały 39. Sympozjum Tribologicznego Leeds-Lyon 2012 w Leeds (Wlk. Brytania), rozdział XII - Automotive.

Wnuk U.

Legal Regulations and Governmental Initiatives Fostering Research Results Commercialisation

Problemy Eksploatacji nr 3/2010

Wojutyński J., Dobrodziej J., Łabędzka J.

Development and applications of specialised climatic chambers

nnovative Technological Solutions for Sustainable Develepment, Radom-Szanghaj 2010

Woźniak I., Symela K.

Metodyka badania kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych

Edukacja Ustwaiczna Dorosłych 4, 100 - 108

Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J.

Synektyczny, internetowy system wspierania podejmowania decyzji grupowych

Problemy Eksploatacji, 2/2011, 309-319

Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J., Kaczyński J.

System wideokonferencji i wideoseminairów platformy informatycznej wspomagającej funkcjonowanie organizacji sieciowych ukierunkowanych na transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Problemy Eksploatacji, 2/2011

Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J., Kaczyński J.

Technologie informatyczne w rozwiązywaniu zadań innowacyjnych na przykładzie systemu komputerowego implementującego metodykę burzy

Problemy Eksploatacji, 2/2011

Wójcicki T., Czajka P., Giesko T.

The automatic inspection system of roller bearings? defects using computer methods of processing and image analysis

Mechatronics 2010 Proceedings, Swiss Federal Institute of Technology ETH, Zurich Switzerland.

Wójcicki T., Czajka P., Giesko T.

Automatyczna inspekcja montażu uszczelek łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów

Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2010, str. 26-31.

Wrona M., Dziosa K.

Badanie przemian chemicznych olejów smarowych wytwarzanych z udziałem surowców roslinnych

Problemy Eksploatacji, 2011, 2, 249-257

Zbrowski A.

Systemy bezpieczeństwa technicznego w polityce zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Wydawnictwo Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

Zbrowski A.

Contemporary methods and research apparatus for the support of technical safety systems

Innovative Technological Solutions for Sustainable Develepment, Radom-Szanghaj 2010

Zbrowski A., K. Matecki

Wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych

Problemy Eksploatacji 2/2012 (85), str. 229-243

Zbrowski A., Kozioł S.

Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego

Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, 2011/1, s 59-68, ISSN 1895-8443

Zbrowski A., Samborski T.

Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych jako czynnik zmniejszenia skutków i katastrof przemysłowych

Bezpieczeństwo i technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Wydawnictwo Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Nr 19/3/10 September 2010, pp. 123 - 130

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.

Modułowy system wytwarzania prototypowych identyfikatorów z zabezpieczeniem elektronicznym

3rd International Conference MANUFACTURING 2010. Contemporary problems of manufacturing and production management. 24-26.11.2010, Poznań. Proceedings abstracts, pp. 207-208

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.

Model linii do graficznej i elektronicznej personalizacji dokumentów

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.

Model sytemu do prototypowego wytwarzania identyfikatorów RFID

Problemy Eksploatacji 2011 nr 3, str. 251-263

Zbrowski, K. Matecki

Kontrola jakości pierścieni łożysk tocznych z zastosowaniem badań nieniszczących

Materiały 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących-Warszawa 2011, str.45, październik 2011

Żurek M.

Kreatywność przedmiotem badań statystycznych

Edukacja Ustawiczna Dorosłych Nr 3/2011, s. 80-89