55753 odwiedzin
17.1.2021 r.

4/2015 (30) Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.


Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość matryc do wyciskania cienkościennych profili aluminiowych

Projekt warstwa hybrydowa
PN + Ti/TiB2Matryce do wyciskania cienkościennych profili aluminiowych


Warstwa hybrydowa PN + Ti/TiB2 składa się z warstwy azotowanej (PN) oraz powłoki PVD (Ti/TiB2) i jest dedykowana do zwiększenia trwałości matryc do wyciskania cienkościennych aluminiowych profili. Opracowana technologia wytwarzania warstwy hybrydowej jest procesem dwuetapowym obejmującym: azotowanie jarzeniowe materiału narzędzia (Plasma Nitriding) i osadzanie powłoki PVD Ti/TiB2. Zaprojektowana powłoka charakteryzuje się dużą twardością, dobrą adhezją do podłoża oraz wysoką gładkością powierzchniową. Warstwa hybrydowa PN + Ti/TiB2 może być wykorzystywana w przemyśle maszynowym i narzędziowym do pokrywania narzędzi produkcyjnych do obróbki stopów metali nieżelaznych, w szczególności matryc do wyciskania cienkościennych profili aluminiowych. Obróbka plastyczna stopów aluminium przez wyciskanie znajduje szerokie zastosowanie w: przemyśle budowlanym (stolarka okienna i drzwiowa, elementy konstrukcyjne rusztowań i ścianek działowych, drabiny, listwy ozdobne), wyposażeniu wnętrz (meble, kabiny prysznicowe, żaluzje, karnisze), przemyśle transportowym (profile burtowe, elementy naczep i kontenerów), przemyśle samo-chodowym (elementy konstrukcyjne), przemyśle elektrycznym (radiatory, obudowy) i innych (maszty łodzi żaglowych, reklamy, gabloty wystawowe, bramki do gry w piłkę).

Kontakt:
dr hab. inż. Jerzy Smolik prof. nadzw. ITeE - PIB, tel. 48 36 49 251
jerzy.smolik@itee.radom.pl
Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość matryc do obróbki plastycznej na gorąco metali kolorowych

Projekt warstwy hybrydowej
PN + Ti + TiAlNgradient + TiAlN/VNmultilayer

Warstwa hybrydowa PN + Ti + TiAlNgradient + TiAlN/VNmultilayer składa się z warstwy azotowanej (PN) oraz powłoki PVD (Ti + TiAlNgradient + TiAlN/VNmultilayer) i jest dedykowana do zwiększenia trwałości matryc do obróbki plastycznej na gorąco metali kolorowych. Opracowana technologia wytwarzania warstwy hybrydowej jest procesem dwuetapowym obejmującym: azotowanie jarzeniowe materiału narzędzia (Plasma Nitriding) i osadzanie powłoki PVD Ti + TiAlNgradient + TiAlN/VNmultilayer.

Matryce do kucia odkuwek mosiężnych

Zaprojektowana powłoka charakteryzuje się dużą twardością oraz dobrą adhezją do podłoża. Warstwa hybry-dowa PN + Ti + TiAlNgradient + TiAlN/VNmultilayer może być wykorzystywana w przemyśle maszynowym i narzędziowym do pokrywania narzędzi produkcyjnych do obróbki stopów metali nieżelaznych, w szczególności matryc przeznaczonych do obróbki plastycznej na gorąco.


Kontakt:
dr hab. inż. Jerzy Smolik prof. nadzw. ITeE - PIB, tel. 48 36 49 251
jerzy.smolik@itee.radom.plModelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość wybranych elementów silników lotniczych

Analiza odporności na zużycie erozyjne

Mikrostruktura warstwy hybrydowej
Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiNModelowa hybrydowa technologia wytwarzania powłok wielowarstwowych Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN jest dedykowana do zwiększenia odporności erozyjnej elementów sprężarki wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V dla silników śmigłowców eksploatowanych w warunkach pustynnych. Opracowana technologia obejmuje wytworzenie powłoki wieloskładnikowej metodą PVD, która charakteryzuje się dużą twardością oraz dobrą odpornością na zużycie ścierne.

Schemat silnika lotniczego

Powłoka wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN może być wykorzystywana w elementach maszyn w warunkach intensywnych narażeń na zużycie erozyjne np. łopaty turbin silników lotniczych oraz turbin ener-getycznych, systemy wen-tylacyjne, elementy maszyn pracujących przy dużym zapyleniu środowiska.

Kontakt:
dr hab. inż. Jerzy Smolik prof. nadzw. ITeE - PIB, tel. 48 36 49 251
jerzy.smolik@itee.radom.pl