55752 odwiedzin
17.1.2021 r.

2/2015 (28) Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.


Zrobotyzowany system obsługi urządzeń myjących i konserwujących w przemyśle maszynowym


Moduł pozycjonowania łożysk przed pobraniem przez manipulator

System przeznaczony jest do automatycznej obsługi stanowisk technologicznych w procesach przemysłowych wykorzystujących substancje stwarzające zagrożenie środowiskowe i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Głównym modułem wykonawczym roz-wiązania jest wieloosiowy manipulator zaopatrzony w odpo-wiednie elementy chwytowe, który przygotowany jest do automatycznej realizacji czynności obsługowych np. na stanowisku mycia i konserwacji łożysk tocznych wbudowanym w automatyczną linię produkcyjną. Manipulator jest programowany do pracy w przestrzeni roboczej stanowiska technologicznego z uwzględnieniem zastanej struktury technicznej, automatycznego cyklu produkcyjnego i z zabezpieczeniem przed kolizjami mechanicznymi. W skład systemu wchodzą również dedykowane moduły adaptacyjne umożliwiające współpracę i synchronizację manipulatora z linią technologiczną

Innowacyjną cechą wyróżniającą unikatowy system jest jego adaptacyjność polegająca na możliwości elastycznego konfigurowania w celu dostosowania do warunków technicznych automatyzowanego stanowiska technologicznego.


Manipulator wieloosiowy obsługujący automatyczne stanowisko
mycia i konserwacji łożysk tocznych

Ekran programowania ruchów roboczych manipulatora


Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski tel. 48 36 44 118
andrzej.zbrowski@itee.radom.plUrządzenie do kontroli szczelności central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Urządzenie wchodzi w skład unikatowego w skali krajowej systemu pomiarowego, który daje możliwość prowadzenia kompleksowych badań central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Pozwala na wywołanie w centrali wentylacyjnej kontrolowanego nadciśnienia lub podciśnienia powietrza względem ciśnienia atmosferycznego oraz różnicy ciśnień między stroną powietrza tłoczonego i usuwanego. Wynik badania stanowi podstawę do dopuszczenia centrali do zastosowania w instalacji wentylacyjnej oraz określenia klasy szczelności istotnej przy kwalifikacji do zastosowań o specjalnych wymaganiach w zakresie czystości powietrza. Sprawdzenie szczelności jest podstawowym testem umożliwiającym dalsze badania sprawności cieplnej i wilgotnościowej. Cechą wyróżniającą system jest badanie przepływu ciepła w rzeczywistym komponencie budowlanym z jednoczesnym przepływem czynnika roboczego.


Urządzenie do badania szczelności central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Schemat układu do badania szczelności wewnętrznej


Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski tel. 48 36 44 118
andrzej.zbrowski@itee.radom.plII Konferencja Naukowo-Biznesowa INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2015. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, organizowanej przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.


Cele konferencji:
  • integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym i pogłębienie współpracy między nauką a biznesem,
  • promocja innowacji technicznych i systemowych o charakterze aplikacyjnym opracowywanych przez jednostki sektora B+R lub centra i laboratoria badawcze działające przy przedsiębiorstwach.
  • stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,
  • przedstawienie najnowszych trendów naukowych, rozwojowych i aplikacyjnych.

Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych z takich obszarów badawczych jak: inżynieria materiałowa, mechatronika, systemy sterowania, produkcja prototypowa, technologie proekologiczne, systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, biotechnologie, zarządzanie wiedzą, transfer technologii.

Konferencja odbędzie się 21−22 maja 2015 roku w Hotelu „Uroczysko”, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce, który usytuowany jest w malowniczym parku sosnowym, nieopodal Rezerwatu Cedzyna.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie:

www.future.engineering.itee.radom.plFE2015