55762 odwiedzin
17.1.2021 r.

1/2015 (27) Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.plSzanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2015. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.

Główne cele konferencji:

 • integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym i pogłębienie współpracy między nauką a biznesem,
 • promocja innowacji technicznych i systemowych o charakterze aplikacyjnym opracowywanych przez jednostki sektora B+R lub centra i laboratoria badawcze działające przy przedsiębiorstwach.

Cele dodatkowe obejmują:

 • stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,
 • przedstawienie najnowszych trendów naukowych, rozwojowych i aplikacyjnych,
 • zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności.

Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych z takich obszarów badawczych jak:

 • inżynieria materiałowa,
 • mechatronika,
 • systemy sterowania,
 • produkcja prototypowa,
 • technologie proekologiczne,
 • systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
 • biotechnologie,
 • zarządzanie wiedzą,
 • transfer technologii.
 • Konferencja odbędzie się 21−22 maja 2015 roku w Hotelu „Uroczysko”, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce, który usytuowany jest w malowniczym parku sosnowym, nieopodal Rezerwatu Cedzyna.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie:

  www.future.engineering.itee.radom.pl  FE2015


  Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.


  Przenośny zestaw do oceny zmian stanu olejów przemysłowych

  Kondensator pomiarowy


  Zestaw do oceny zmian stanu olejów przemysłowych

  Zestaw może być stosowany w przedsiębiorstwach, w których eksploatowane są oleje przemysłowe (hydrauliczne, turbinowe, maszynowe i inne), a także w firmach, które świadczą usługi serwisu olejowego.
  Zestaw przeznaczony jest do badania zmian jakości olejów przemysłowych w trakcie eksploatacji. Składa się z mikroprocesorowego miernika pojemności oraz kondensatora pomiarowego (czujnika pojemnościowego). Miernik mierzy parametry impedancyjne kondensatora pomiarowego, którego dielektrykiem jest badany olej. Są to: pojemność, rezystancja strat oraz współczynnik stratności D lub współczynnik dobroci Q zarówno dla szeregowego, jak i równoległego obwodu zastępczego kondensatora. Zmiany wartości parametrów impedancyjnych związane są bezpośrednio ze stopniem degradacji i zanieczyszczenia oleju. Ocena stopnia zmian eksploatacyjnych stanu oleju jest realizowana poprzez porównanie wyników pomiarów parametrów impedancyjnych przeprowadzonych dla oleju używanego i świeżego.


  Kontakt:
  dr inż. Elżbieta Rogoś tel. 48 364 42 41 wew. 282
  elzbieta.rogos [ at ] itee.radom.pl

  Modelowe stanowisko do badania procesów spalania paliw ciekłych

  Rejestratory przepływu paliwa i wydatku powietrza

  Modelowe stanowisko do badania procesów spalania paliw ciekłych zawierających glicerynę

  Stanowisko może być zastosowane w gospodarce municypalnej oraz zakładach produkujących piece i osprzęt do spalania paliw stałych. Przeznaczone jest do sprawdzania i kontrolowania procesu spalania paliw płynnych. Stanowisko wyposażone jest w analizator spalin, system rejestracji temperatury w komorze spalania, układ rejestracji ilości paliwa oraz wydatku powietrza. Aparatura kontrolno-pomiarowa daje możliwość prowadzenia kompleksowych badań procesu spalania. Cechą wyróżniającą stanowisko jest badanie jakości procesu spalania z jednoczesnym rejestrem dostarczanego strumienia powietrza i paliwa.
  Stanowisko umożliwia:

  • rejestr gazów wylotowych z procesu spalania paliw ciekłych tj.:
   tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki;
  • określenie wydatku powietrza;
  • określenie przepływu spalanego paliwa.

  Kontakt:
  dr inż. Elżbieta Rogoś tel. 48 364 42 41 wew. 282
  elzbieta.rogos [ at ] itee.radom.pl