55763 odwiedzin
17.1.2021 r.

9/2014 (25) Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2015. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.

Główne cele konferencji:

 • integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym i pogłębienie współpracy między nauką a biznesem,
 • promocja innowacji technicznych i systemowych o charakterze aplikacyjnym opracowywanych przez jednostki sektora B+R lub centra i laboratoria badawcze działające przy przedsiębiorstwach.

Cele dodatkowe obejmują:

 • stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,
 • przedstawienie najnowszych trendów naukowych, rozwojowych i aplikacyjnych,
 • zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności.

Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych z takich obszarów badawczych jak:

 • inżynieria materiałowa,
 • mechatronika,
 • systemy sterowania,
 • produkcja prototypowa,
 • technologie proekologiczne,
 • systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
 • biotechnologie,
 • zarządzanie wiedzą,
 • transfer technologii.
 • Konferencja odbędzie się 21−22 maja 2015 roku w Hotelu „Uroczysko”, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce, który usytuowany jest w malowniczym parku sosnowym, nieopodal Rezerwatu Cedzyna.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie:

  www.future.engineering.itee.radom.pl  FE2015


  Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.


  Mobilne urządzenie mikrofiltracyjne

  Mobilne urządzenie mikrofiltracyjne

  Elementy układu sterowania urządzenia membranowego

  Moduł membranowy z zamocowanymi rurowymi membranami ceramicznymi

  Urządzenie mikrofiltracyjne służy do utrzymania zdatności eksploatacyjnej wodnych cieczy techno-logicznych używanych do oczyszczania powierzchni detali metalowych i z two-rzyw sztucznych podczas przygotowania do nano-szenia warstw deko-racyjnych, ochronnych lub funkcjonalnych oraz do pielęgnacji i regeneracji wodnych roztworów używanych po myciu i dezynfekcji instalacji produkcyjnych. Urządzenie do realizacji procesów mikrofiltracji wykonano w postaci mobilnej − wyposażono je w kółka jezdne. Niewielka masa urządzenia umożliwia jego transport do miejsca próbnej regeneracji i przemieszczanie go pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Urządzenie może być także wykorzystywane bezpośrednio w warunkach przemysłowych do regeneracji różnorodnych wodnych cieczy technologicznych, w których całkowita zawartość olejów nie przekracza 1%. Zastosowanie urządzenia umożliwia około 90-procentowe zmniejszenie zużycia wody potrzebnej do sporządzenia wodnych cieczy technologicznych. Jest to osiągalne dzięki odtwarzaniu zdatności cieczy eksploatacyjnych oraz recyklingowi wody. W podobny sposób i w podobnym stopniu jest redukowane zużycie chemikaliów używanych do sporządzania roztworów tych cieczy.


  Kontakt:
  dr inż. Marian Grądkowski, tel. 48 36 49 218
  marian.gradkowski [ at ] itee.radom.pl

  Katalityczne wypełnienia bioreaktorów do oczyszczania wytypowanych rodzajów ścieków przemysłowych

  Magnesy neodymowe stosowane w elementach

  Element wypełnienia
  aktywnego

  Mikroporowate kształtki, modyfikowane poprzez wprowadzenie katalizatorów metalicznych oraz aktywatorów magnetycznych, dedykowane są do oczyszczania ścieków przemysłowych (jako wypełnienia reaktorów beztlenowych) i produkcji biogazu. Mogą być również stosowane do wspomagania procesów usuwania zanieczyszczeń, głównie związków biogennych, w typowych komorach osadu czynnego. Innowacyjność tego rozwiązania

  Schemat kształtki wypełnienia wraz z aktywatorem magnetycznym

  polega na istotnym rozwinięciu po-wierzchni właś-ciwej kształtek poprzez wprowadzenie do ich struktury mikrosfer. Zapewnia to znaczny wzrost efektywności oczyszczania ścieków oraz wytwarzania biogazu, w stosunku do dotychczas stosowanych wypełnień, dzięki ograniczeniu możliwości ucieczki biomasy z eksploatowanych reaktorów oraz zwiększeniu powierzchni kontaktu ścieków z mikroflorą.


  Kontakt:
  dr inż. Marian Grądkowski, tel. 48 36 49 218
  marian.gradkowski [ at ] itee.radom.pl