55764 odwiedzin
17.1.2021 r.

7/2013 (23) Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.plSzanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy informacje o rozwiązaniach opracowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji — Państwowym Instytucie Badawczym.Kompozycje smarowe z udziałem biododatków

Kompozycje olejowe charakteryzują się wysoką skutecznością przeciwzużyciową i odpornością na starzenie podczas eksploatacji. Oleje zawierające wytworzone dodatki przeznaczone są do stosowania w węzłach tarcia pracujących w warunkach umiarkowanych wymuszeń tribologicznych. Ze względu na wysoki stopień biodegradacji i nietoksyczność mogą być stosowane do smarowania maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenach leśnych, rolniczych, rekreacyjnych, a także na obszarze zbiorników wodnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosowanie środków smarowych, niestanowiących zagrożenia dla ekosystemu podczas eksploatacji i magazynowania. Biodegradowalne, nietoksyczne kompozycje dodatków smarowych, rozpuszczonych w oleju poli-α-olefinowym PAO-4, przeznaczone do blendingu finalnej postaci olejowych kompozycji smarowych. Głównym składnikiem kompozycji są dodatki uszlachetniające (1−2%) otrzymane w wyniku biochemicznej konwersji produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego.


Dodatki ekologiczne

Biododatki i kompozycje z ich udziałem


Kontakt:
dr inż. Elżbieta Rogoś, tel. 48 364 42 41 wew. 282
elzbieta.rogos [ at ] itee.radom.plPolimerowy kompozyt regeneracyjny

Zastosowanie kompozytu polimerowego

Chemoutwardzalny dwuskładnikowy kompozyt polimerowy jest przeznaczony do regeneracji słabo smarownych, średnioobciążonych czopów łożysk ślizgowych, układów prowadnicowych obrabiarek, a także skojarzeń tarciowych różnych materiałów narażonych na zużycie ścierne. Posiada postać gęstej tiksotropowej pasty nakładanej na zużyte powierzchnie. Po utwardzeniu kompozyt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, temperaturową i chemiczną. Warstwa regeneracyjna po usieciowaniu może być obrabiana za pomocą obróbki skrawaniem. Kompozyt polimerowy może spełniać funkcje warstw wierzchnich w różnego typu skojarzeniach tarciowych. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia podczas współpracy ze stopem łożyskowym i stalą.

Szlifowanie zregenerowanego czopa łożyska ślizgowego

Zalety stosowania kompozytu polimerowego:

  • duża trwałość regenerowanych elementów,
  • wysoka przyczepność regenerowanej warstwy do materiału podłoża,
  • zastąpienie dotychczasowych metod regeneracji uproszczoną technologią,
  • zmniejszenie kosztów związanych z przywróceniem pierwotnych funkcji zużytym elementem,
  • poprawa warunków pracy węzłów tarcia przez redukcję oporów ruchu i zużycia.

Kontakt:
dr inż. Elżbieta Rogoś, tel. 48 364 42 41 wew. 282
elzbieta.rogos [ at ] itee.radom.pl