55766 odwiedzin
17.1.2021 r.

5/2014(21) Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2014. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Jej istotnym elementem jest prezentacja i promocja polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze inżynierii i zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawione również zostaną rozwiązania systemowe stymulujące integrację sektorów nauki, B+R i przemysłu – omówione zostaną korzyści dla polskiej nauki i gospodarki, wskazane obszary potencjalnych zmian, oraz podjęta zostanie dyskusja w obszarach konfliktowych.

Konferencja obejmie obszary związane z:

  • zarządzaniem procesem innowacyjnym,
  • inżynierią materiałową,
  • innowacyjnymi systemami technologicznymi,
  • systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
  • mechatroniką,
  • produkcją prototypową i doświadczalną.

Korzyści dla biznesu:

  • możliwość spotkania z przedstawicielami sektora B+R i zapoznania się z rezultatami prowadzonych przez nich badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
  • możliwość wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową.

Korzyści dla nauki:

  • możliwość zaprezentowania uzyskanych rozwiązań naukowych i aplikacyjnych zainteresowanym przedsiębiorcom,
  • możliwość zainicjowania projektów komercjalizacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie: www.fe2014.itee.radom.pl

Konferencja odbędzie się 25−26 września 2014 roku w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-konferencyjnym „Cztery Wiatry”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów (woj. świętokrzyskie).Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.Urządzenie do badania adhezji warstw wielowarstwowych identyfikatorów elektronicznych

Widok urządzenia

Dokument przygotowany do badania


Przebieg odrywania pasa pomiarowego

Urządzenie przeznaczone jest do określania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych. Badanie polega na odrywaniu poszczególnych warstw od podłoża mogących wystąpić w warunkach naturalnego użycia jak i celowej ingerencji w jego strukturę. Podstawą oceny wytrzymałości karty na odrywanie jest minimalna wartość siły odczytana z wykresu przedstawiającego zarejestrowaną zależność siły od przemieszczenia końca warstwy zamocowanej w uchwycie obciążającym.

Analizie podlega środkowa część wykresu bez uwzględnienia obszarów, w których spadek wartości siły był rejestrowany na odcinku krótszym niż 1 mm. Zakres parametrów użytkowych urządzenia, wykraczający poza wynikające z istniejących unormowań (PN-ISO/IEC 10373-1), pozwala na zastosowanie do bieżącej kontroli procesu produkcji lub kontroli dostaw oraz do prowadzenia prac rozwojowych związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania wielowarstwowych dokumentów.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.plUrządzenie testujące przepuszczalność światła identyfikatorów elektronicznych

Widok urządzenia

Schemat głowicy urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do badania przepuszczalności światła przez dokumenty zgodnie z normą PN-ISO/IEC10373. Celem testu jest ustalenie współczynnika przepuszczalności światła obszarów dokumentu dla dwóch różnych długości fali światła podczerwonego (IR), które są najczęściej wykorzystywane w układach wykrywania obecności dokumentu przez tłumienie światła przechodzącego między emiterem a detektorem.

Zakres parametrów użytkowych urządzenia pozwala na zastosowanie do bieżącej kontroli procesu produkcji lub kontroli dostaw oraz do prowadzenia prac rozwojowych związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania identyfikatorów elektronicznych.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl