55758 odwiedzin
17.1.2021 r.

4/2014(20) Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2014. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Jej istotnym elementem jest prezentacja i promocja polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze inżynierii i zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawione również zostaną rozwiązania systemowe stymulujące integrację sektorów nauki, B+R i przemysłu – omówione zostaną korzyści dla polskiej nauki i gospodarki, wskazane obszary potencjalnych zmian, oraz podjęta zostanie dyskusja w obszarach konfliktowych.

Konferencja obejmie obszary związane z:

 • zarządzaniem procesem innowacyjnym,
 • inżynierią materiałową,
 • innowacyjnymi systemami technologicznymi,
 • systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
 • mechatroniką,
 • produkcją prototypową i doświadczalną.

Korzyści dla biznesu:

 • możliwość spotkania z przedstawicielami sektora B+R i zapoznania się z rezultatami prowadzonych przez nich badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
 • możliwość wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową.

Korzyści dla nauki:

 • możliwość zaprezentowania uzyskanych rozwiązań naukowych
  i aplikacyjnych zainteresowanym przedsiębiorcom,
 • możliwość zainicjowania projektów komercjalizacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie: www.fe2014.itee.radom.pl

Konferencja odbędzie się 25−26 września 2014 roku w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-konferencyjnym „Cztery Wiatry”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów (woj. świętokrzyskie).


Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.Mobilne stanowiska dydaktyczne do e-learningu

Stanowiska przeznaczone są dla szkół, uczelni i centrów kształcenia (automatyka, programowanie PLC, mechatronika) oraz stanowią dobrą bazę treningową dla inżynierów utrzymania ruchu. Są one bezobsługowe (media na stanowisku, zabezpieczenia przed uszkodzeniem), wykonane z aluminiowych profili zamkniętych.

Oferujemy następujące stanowiska:


 1. Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC
  w zakresie regulacji poziomu cieczy
 2. Na powierzchni blatu przedniego zamocowany jest model fizyczny układu regulacji poziomu cieczy wyposażony w sensory i aktuatory połączone poprzez układ separacji galwanicznej ze sterownikiem użytkownika PLCu i sterownikiem zabezpieczeń PLCz. Układ elektrozaworów, czujników poziomu i pomp umożliwia sterowanie poziomem cieczy. Stanowisko jest wyposażone w zbiornik cieczy pracujący w układzie zamkniętym.


  Widok stanowiska

  Sterownik zabezpieczeń stanowiska do regulacji poziomu cieczy

  Model fizyczny układu regulacji poziomu cieczy  Sterownik PLC uzytkownika i pulpit operatora HMI


 3. Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC
  w zakresie regulacji ciśnienia
 4. Na powierzchni blatu przedniego zamocowany jest model fizyczny układu regulacji ciśnienia wyposażony w sensory i aktuatory połączone poprzez układ separacji galwanicznej ze sterownikiem użytkownika PLCu i sterownikiem zabezpieczeń PLCz. Układ zaworów, regulatorów ciśnienia i pomp umożliwia sterowanie ciśnieniem i podciśnieniem w zbiorniku. Stanowisko jest wyposażone w sprężarkę pneumatyczną.


  Widok stanowiska

  Sterownik zabezpieczeń stanowiska do regulacji poziomu cieczy

  Model fizyczny układu regulacji poziomu ciśnienia


  Sterownik PLC uzytkownika i pulpit operatora HMIKontakt:
dr inż. Jacek Wojutyński, tel. 48 36 49 313
jacek.wojutynski [ at ] itee.radom.pl