55765 odwiedzin
17.1.2021 r.

3/2014(19) Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.pl


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2014. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu, która organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji − Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Jej istotnym elementem jest prezentacja i promocja polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze inżynierii i zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawione również zostaną rozwiązania systemowe stymulujące integrację sektorów nauki, B+R i przemysłu – omówione zostaną korzyści dla polskiej nauki i gospodarki, wskazane obszary potencjalnych zmian, oraz podjęta zostanie dyskusja w obszarach konfliktowych.

Konferencja obejmie obszary związane z:

 • zarządzaniem procesem innowacyjnym,
 • inżynierią materiałową,
 • innowacyjnymi systemami technologicznymi,
 • systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
 • mechatroniką,
 • produkcją prototypową i doświadczalną.

Korzyści dla biznesu:

 • możliwość spotkania z przedstawicielami sektora B+R i zapoznania się z rezultatami prowadzonych przez nich badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
 • możliwość wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową.

Korzyści dla nauki:

 • możliwość zaprezentowania uzyskanych rozwiązań naukowych i aplikacyjnych zainteresowanym przedsiębiorcom,
 • możliwość zainicjowania projektów komercjalizacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i możliwości rejestracji znajdziecie Państwo na stronie: www.fe2014.itee.radom.pl

Konferencja odbędzie się 25−26 września 2014 roku w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-konferencyjnym „Cztery Wiatry”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów (woj. świętokrzyskie).


Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.Stanowisko do implementacji chipów na podłoże elastyczne

Widok stanowiska

Stanowisko do implementacji chipów w inletach RFID przeznaczone jest do montażu chipów metodą klejenia z wykorzystaniem klejów przewodzących anizotropowych. Materiał, na którym są montowane chipy, stanowią arkusze z naniesionymi „antenami” układów RFID o dowolnych wymiarach i kształcie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z arkuszami lub wstęgą podzielonymi w dowolny sposób   na pojedyncze użytki oraz z dowolnie umieszczonym miejscem implementacji chipa na użytku. Kształt i wymiary chipów mogą zmieniać się w szerokim zakresie dzięki zastosowaniu specjalnego wymiennego zasobnika chipów dostosowanego do montowanych elementów. Opracowana modułowa konstrukcja urządzenia zakłada jego pracę w  sposób półautomatyczny (ręczne sterowanie) lub automatyczny po zaprogramowaniu cyklu operacji technologicznych.Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl
Stanowisko do personalizacji graficznej kart i arkuszy

Widok stanowiska

Głowica drukująca

Stanowisko do personalizacji graficznej kart i arkuszy tworzą moduły funkcjonalne zwiększające trwałość i poziom zabezpieczenia identyfikatorów elektronicznych. Moduły przeznaczone są do zastosowania w ciągu technologicznym do niskonakładowego i doświadczalnego wytwarzania wielowarstwowych wyrobów w postaci kart, biletów, dokumentów z wklejonym pomiędzy warstwami układem RFID. Opracowane rozwiązanie stwarza możliwości dowolnego montowania, powielania, wyłączania i przemieszczania modułów funkcjonalnych wzdłuż linii tworzącej główną oś technologiczną.

System sterowania pracą modułów składający się ze sterownika PLC oraz specjalizowanego oprogramowania zaimplementowanego na komputerze PC z systemem Windows 7 pozwala na:

 • dwuosiową graficzną personalizację,
 • optyczną inspekcję naniesionych znaków alfanumerycznych, grafiki, kodów kreskowych,
 • weryfikację zgodności danych graficznych z zawartością pamięci układu RFID.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl