55767 odwiedzin
17.1.2021 r.

1/2014 Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy informacje o kolejnych rozwiązaniach opracowanych w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.Tester do badania odporności dokumentów na sferyczne wyginanie

Urządzenie testujące

Urządzenie służy do przeprowadzenia testu mającego na celu sprawdzenie odporności dokumentu zabezpieczonego RFID na dwustronne sferyczne wyginanie.

Urządzenie jest przystosowane pod względem mechanicznym oraz sterowania do przeprowadzania testu dokumentów zabezpieczonych RFID zgodnie z wymaganiami ICAO.

Możliwość zaprogramowania dowolnej ilości cykli pozwala na prowadzenie testów trwałości połączeń układu RFID z antenkami dokumentów.

Tester dedykowany jest do jednostek opracowujących technologie łączenia układu RFID z antenkami i do producentów dokumentów zabezpieczonych elektronicznie.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl


Strefa badania dokumentu

Schemat testu tylnej kieszeni
Tester do badania odporności dokumentów
na naprzemienne skręcanie

Urządzenie testujące

Urządzenie służy do przeprowadzenia testu mającego na celu sprawdzenie odporności dokumentów zabezpieczonych RFID na wielokrotne naprzemienne przestrzenne skręcanie zgodnie z wymaganiami ICAO.

Możliwość zaprogramowania dowolnej ilości cykli pozwala na prowadzenie testów trwałości połączeń układu RFID z antenkami dokumentów. W urządzeniu zostały zastosowane unikatowe rozwiązania mechaniczne umożliwiające prowadzenie testów dokumentów różnych formatów i różnego przeznaczenia: paszporty, bilety na imprezy masowe, bilety komunikacji.

Tester dedykowany jest do jednostek opracowujących technologie łączenia układu RFID z antenkami i do producentów dokumentów zabezpieczonych elektronicznie.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl


Sposób badania dokumentu

Urządzenie kalibracyjne

Schemat badania dokumentu
Tester do badania odporności dokumentów na przeglądanie

Urządzenie testujące

Strefa badania dokumentu

Urządzenie służy do przeprowadzenia testu mającego na celu sprawdzenie odporności na wyrywanie kart książeczki paszportowej z jej grzbietu wskutek wielokrotnego składania czy przeglądania. Możliwość zaprogramowania dowolnej ilości cykli pozwala na prowadzenie testów niszczących książeczek paszportowych.

Urządzenie jest przystosowane pod względem mechanicznym i sterowania do przeprowadzania testu dokumentów zgodnie z wymaganiami ICAO.

Tester dedykowany jest do producentów książeczek paszportowych i innych wymagających określonej trwałości na przeglądanie.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl

Badany dokument