55759 odwiedzin
17.1.2021 r.

10/2013 Newsletter Programu Strategicznego

Logo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. centr.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.pl


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy informacje o rozwiązaniach opracowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji — Państwowym Instytucie Badawczym.Hybrydowy system do monitorowania procesów FSW

Widok ogólny modułu akwizycji obrazu zamocowanego
na maszynie do FSW

Prezentowany system służy do monitorowania przebiegu i parametrów procesu zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (ang. Friction Stir Welding − FSW). Zastosowano w nim układ dwóch kamer rejestrujących obrazy w dwóch podzakresach spektrum elektromagnetycznego − w paśmie podczerwieni oraz w paśmie światła widzialnego.

Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwala na rejestrację rozkładu temperatury na powierzchni zgrzewanych obiektów, co pozwala na kontrolę prawidłowości przebiegu procesu zgrzewania oraz wykrywanie ewentualnych wad podpowierzchniowych i niezgodności w wytworzonej zgrzeinie. Linijkowa kamera światła widzialnego wykorzystywana jest do analizy stanu powierzchni zgrzewanych elementów, co pozwala na wykrywanie wad powierzchniowych. Hybrydowy system do monitorowania procesów FSW wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów FSWirvis.

Zalety systemu z układem hybrydowym:

Widok okna głównego aplikacji sterującej systemu monitorowania

Przykładowa rejestracja termogramu

  • zastosowanie dwóch torów wizyjnych umożliwiających jednoczesną inspekcję w paśmie widzialnym i podczerwieni (zwiększenie efektywności procesu kontroli wizyjnej),
  • bezkontaktowy pomiar oraz nieniszczący charakter badań,
  • modułowa struktura systemu zapewniająca jego rekonfigurację w zależności od wymagań aplikacji,
  • możliwość wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych, wykrywanie obszarów nadmiernej kumulacji ciepła.

Prezentowane rozwiązanie dedykowane jest dla prac wykorzystujących procesy zgrzewania tarciowego, tj. do wytwarzania struktur nośnych, zbiorników paliw, poszyć nadwozi i innych.

Urządzenie powstało we współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

Kontakt:
dr inż. Tomasz Giesko, tel. 48 36 49 317
tomasz.giesko [ at ] itee.radom.pl
Reaktor do mikrofalowej solvotermalnej syntezy nanoproszków

Widok reaktora

Mikrofalowy, ciśnieniowy reaktor chemiczny MSS2 służy do przeprowadzania procesów solvo- i hydrotermalnych syntez mikrofalowych, w których uzyskuje się nanoproszki o założonych rozmiarach ziaren i morfologii. Uzyskana objętość komory procesowej oraz automatyzacja prowadzenia procesów w trybie pracy stopped flow zapewniają osiąganie niespotykanej w innych rozwiązanych wydajności produkcji nanoproszków. System sterowania urządzeniem jest zgodny z normą PN-EN 61512 (ANSI/ISA-S88.01 Batch Control) i umożliwia m.in.: monitorowanie stanu urządzenia, monitorowanie i zapis parametrów procesów, przeprowadzanie procesów w trybie sterowania ręcznego, półautomatycznego i automatycznego (sterowanie proceduralne).

Zastosowania reaktora ukierunkowane są na produkcję dużej skali w:

  • przemyśle chemicznym zajmującym się masową produkcją nanoproszków takich jak czyste tlenki metali o dużej reaktywności, prekursory ceramiczne, materiały polerskie, pigmenty optyczne i magnetyczne czy katalizatory,
  • przemyśle farmaceutycznym,
  • przemyśle przetwórczym, np. do mikrofalowych procesów wytwarzania biopaliw.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Majcher, tel. 48 36 49 272
andrzej.majcher [ at ] itee.radom.pl