55768 odwiedzin
17.1.2021 r.

Newsletter Programu Strategicznego


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy informacje o rozwiązaniach opracowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji — Państwowym Instytucie Badawczym.System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej

Badanie rekuperatora

System przeznaczony jest do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacyjnych nowoczesnych budynków. Pozwala na dokładną i kompleksową ocenę sprawności rekuperatorów wpływającej bezpośrednio na zapotrzebowanie energii zużywanej do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w budynkach. Składa się z dwóch komór kalorymetrycznych przygotowujących powietrze o odpowiednich parametrach symulujących warunki cieplne i wilgotnościowe panujące w pomieszczeniu oraz na zewnątrz budynku. Strumienie powietrza przepływające przez badany rekuperator między komorami odtwarzają rzeczywiste warunki pracy, co pozwala na wyznaczenie sprawności temperaturowej i wilgotnościowej wymiennika ciepła.

Urządzenie umożliwia:

 • wyznaczanie sprawności cieplnej oraz sprawności odzysku wilgoci,
 • badanie pracy rekuperatora w warunkach szronienia,
 • standardowe badanie rekuperatora dla „warunków zimowych” z możliwością badania w „warunkach letnich” po odwróceniu centrali wentylacyjnej,
 • badanie wymienników ciepła lub kompletnych central wentylacyjnych,
 • identyfikację charakterystyk zgodnych z normami PN-EN 308:2001 i EN-13141-7:2010.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Zbrowski, tel. 48 36 49 304
andrzej.zbrowski [ at ] itee.radom.pl
Ciecze obróbkowe ETOKOL

Wykorzystanie cieczy obróbkowych ETOKOL

Ciecze obróbkowe ETOKOL są wytworzone na bazie oczyszczonej gliceryny, powstającej w procesie produkcji biopaliw oraz pakietu dodatków funkcjonalnych. Nie zawierają metali ciężkich, fenoli i chlorowcopochodnych oraz lotnych substancji organicznych. Ciecze ETOKOL są przeznaczone do obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie, wiercenie, struganie) elementów ze stali, żeliwa i stopów miedzi.

Wytworzone na bazie koncentratów ciecze charakteryzują się wysokim stopniem biodegradacji, wynikającym z rodzaju zastosowanej bazy i dodatków uszlachetniających, bardzo dobrymi właściwościami smarnymi i wysoką odpornością na działanie mikroorganizmów. Dobrze zabezpieczają przed korozją, nie wykazują tendencji do pienienia i należą do produktów przyjaznych dla otoczenia.

Kontakt:
dr inż. Elżbieta Rogoś, tel. 48 36 49 282
elzbieta.rogos [ at ] itee.radom.pl


Komora ciśnieniowa typ KCF-3

Komora ciśnieniowa typ KCF-3

Komora ciśnieniowa o pojemności ok. 600 dm3 ma kształt leżącego walca o średnicy wewnętrznej 800 mm i długości wewnętrznej 1200 mm. Zewnętrzna wężownica została zastosowana do podgrzewania glikolem płaszcza komory. Termohigrometr pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury wewnątrz komory w całym zakresie ciśnień. Układ pomiarowo-sterujący jest zrealizowany za pomocą sterownika PLC z Webserwerem, co pozwala na zdalną kontrolę pracy komory. Z komorą dostarczane jest oprogramowanie monitorujące jej pracę.

Procesy możliwe do przeprowadzenia w komorze:

 • utrzymywanie atmosfery beztlenowej − azot/argon z przejściem przez stan próżni,
 • utrzymywanie atmosfery azot/powietrze o zadanym stężeniu tlenu,
 • utrzymywanie zadanego poziomu ciśnienia, temperatury i wilgotności.

Wymienione procesy można prowadzić łącznie lub oddzielnie. Istnieje także możliwość zaprojektowania ich sekwencji.

Przeznaczenie komory:

 • konserwacja papieru, drewna, tkanin,
 • suszenie próżniowe np. drewna egzotycznego,
 • kondycjonowanie materiałów,
 • badania w atmosferze o zadanym stężeniu tlenu <20,8% vol O2 oraz o zadanym ciśnieniu.
 • Kontakt:
  dr inż. Jacek Wojutyński, tel. 48 36 49 313
  jacek.wojutynski [ at ] itee.radom.pl